CONDIȚII GENERALE PENTRU ACHIZIȚIONAREA BILETELOR ELECTRONICE


Acești Termeni și condiții generale pentru achiziționarea de bilete pe cale electronică (denumiți în continuare “Termeni și condiții generale”) se aplică tuturor contractelor de achiziționare de bilete încheiate pe cale electronică prin intermediul site-ului web. www.WHITE DINNER.bgcare este operat și întreținut de AVEM LTD.care le vinde în rolul său de Organizator a evenimentului. Termenii și condițiile se aplică membrilor White Dinner® Club care au cumpărat o înregistrare (denumit în continuare ” Solicitant sau Membru“).

 1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ÎNREGISTRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL VÂNZĂRII

Art.1. (1) Obiectul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate prin intermediul site-ului www.WHITE DINNER.bg îl constituie ÎNSCRIERILE la evenimente de divertisment (denumite în continuare “Eveniment”) și constituie o taxă de club care dă dreptul Solicitantului de a participa la evenimentul clubului. Cină albă®, precum și la alte evenimente organizate pentru membrii înscriși ai clubului, pentru fiecare dintre acestea înscrierile se fac separat prin intermediul www.WHITE DINNER.bg.

(2) Pe site-ul www.WHITE DINNER.bg sunt publicate informații de bază despre fiecare Eveniment organizat individual, conținând numele Evenimentului, artiștii, data, ora și locul desfășurării Evenimentului (dacă locul este anunțat publicului, în cazul în care nu este un loc SECRET).

(3) În cazul în care evenimentul anunțat spre vânzare (cum ar fi principalul eveniment de vară Cină albă® are loc într-un loc secret (neanunțat în prealabil publicului larg), acesta Registrant trebuie să primească de la Organizator e-mail și/sau sms cu locul și data, ora întâlnirii sau locul evenimentului, deoarece fiabilitatea contactelor furnizate este responsabilitatea persoanei respective. Solicitant, care le furnizează prin completarea înregistrării la eveniment.

 1. II. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ORGANIZATORULUI

(1) Biletele se vând prin intermediul sistemului de înregistrare și vânzare on-line WEEMS prin care operează Organizatorul – AVEM SRL, înregistrată în Registrul Comerțului la Agenția Registrului Comerțului cu UIC 204628877, cu sediul social în Mladost 2, bl. 258A, parter, birou 7, Mladost 2. Sofia și adresa pentru corespondență. Andrey Lyapchev 51, Euromarket BC, biroul 307 (denumit în continuare în Termenii și Condițiile Generale Organizatorul).

(2) La vânzarea biletelor, AVEM Ltd. acționează în calitate de organizator al evenimentului.

(3) Organizatorul stabilește locul și ora desfășurării evenimentului, prețul de înscriere/apartenență la club și toate celelalte caracteristici și condiții în care se va desfășura evenimentul, inclusiv condițiile în care se pot aduce modificări participanților, cum ar fi artiștii și capetele de afiș, modificările de preț, precum și modificările legate de data, ora și locul de desfășurare a unui eveniment și metoda de notificare a clienților cu privire la orice modificare.

(4) În cazul în care organizatorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în legătură cu un eveniment, inclusiv în cazul în care organizatorul anulează evenimentul, organizatorul este direct răspunzător din punct de vedere juridic față de persoanele care au cumpărat biletele pentru despăgubiri și pentru rambursarea sumelor plătite (a se vedea secțiunea “Anularea evenimentului. Rambursarea prețului plătit”).

III. ÎNREGISTRARE ȘI METODA DE PLATĂ

(1) Prin plasarea unei comenzi prin intermediul site-ului www.WHITE DINNER.bg, Solicitantul face o declarație pentru încheierea unui contract de cumpărare a unui bilet în mod electronic în sensul Legii privind comerțul electronic. Această declarație angajează clientul, iar comanda nu poate fi refuzată sau modificată.

2) Pentru a cumpăra un bilet prin intermediul site-ului www.WHITE DINNER.bg, clienții trebuie să parcurgă următorii 6 pași prin intermediul sistemului de rezervare Weems

Pasul 1 – Selectați evenimentul și orașul, data evenimentului

Pasul 2 – Selectați tipul de înregistrare/pachet (Standard/Premium/Supliment pentru copii etc.) și numărul de înregistrări achiziționate.

Pasul 3 – Completați detaliile, cum ar fi adresa de e-mail curentă, numărul de telefon

Etapele 4 – Alegerea unei metode de plată și de livrare

Pasul 5 – Revizuirea cererii – Confirmare

Pasul 6 – Achiziția / Plata. Se întâmplă automat atunci când selectați:

– Plata instantanee online prin card de credit/debit dacă alegeți Paypal Express (cu/fără opțiunea de înregistrare Paypal);

– online cu un card de credit/debit prin intermediul contului Epay existent;

– la casierie prin Easypay sau la un ATM prin Bpay, pentru care Titularul trebuie să înregistreze numărul de tranzacție și comerciantul specificat de pe platforma online)

– prin transfer bancar în contul organizatorului.

(2) După trimiterea cu succes a cererii, clientul primește un e-mail de la WHITE DINNER care confirmă că s-a înregistrat. Înregistrarea devine valabilă numai după primirea plății pentru înregistrare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, pentru care solicitantul primește un e-mail de confirmare a plății efectuate cu succes și o declarație de încheiere a contractului de cumpărare a unui bilet în format electronic.

(3) În cazul în care clientul comandă un bilet, WHITE DINNER rezervă locurile selectate pentru client. (6) În cazul în care prețul biletului nu este plătit online sau creditat în contul bancar al WHITE DINNER în termen de 5 zile calendaristice de la data comenzii, achiziționarea biletului este anulată automat, iar obligația WHITE DINNER de a păstra locurile selectate pentru client este anulată.

 

 1. I LIVRAREA ȘI RIDICAREA BILETELOR. REGULILE EVENIMENTELOR
 • La primirea unei înregistrări valide prin e-mail, solicitantul va imprima înregistrarea și o va aduce cu el în ziua evenimentului. Acesta își verifică identitatea în fața personalului WHITE DINNER, care are o listă cu numele invitaților așteptați și o verifică la fața locului.

 

 • CERINȚELE PRIVIND DEPOZITAREA ȘI AFIȘAREA BILETELOR. Art.9. (1) Fiecare vizitator este obligat să își păstreze biletul până la finalul evenimentului.

(3) La ieșirea din sală, întoarcerea se face numai contra prezentării biletului/înregistrării tipărite. În cadrul evenimentului, Organizatorul poate furniza și alte forme de verificare a prezenței (brățări/sigilii etc.), care vor fi distribuite la fața locului de către coordonatori la primirea invitaților înregistrați.

(4) Solicitantul este obligat să respecte reglementările interne stabilite de Organizator pentru evenimentul respectiv. Încălcarea regulilor casei și utilizarea abuzivă a biletului pot fi sancționate cu avertismentul de a părăsi evenimentul.

 1. Minorii care participă la evenimente

Art.10. (1) În temeiul art. 3, 4 și 7 din Legea privind protecția copilului și coroborat cu prevederile Ordonanței privind protecția specializată a copiilor în locuri publice, minorii care vizitează locuri publice, inclusiv evenimente, trebuie să fie însoțiți de părinți, tutori, custozi sau alți adulți care au grijă de ei, după cum urmează:

 1. Persoanele cu vârsta sub 14 ani trebuie să fie însoțite la evenimente după ora 20:00;
 2. Persoanele cu vârsta de 14 ani sau mai mult, dar cu vârsta sub 18 ani, trebuie să fie însoțite la evenimente după ora 22:00.

(2) În cazul în care însoțitorul minorului este o persoană adultă, alta decât părintele, tutorele sau custodele acestuia, acesta din urmă este obligat să prezinte o declarație de consimțământ pentru participarea copilului la eveniment, eliberată în numele adultului însoțitor și care să conțină semnăturile legalizate notarial ale părinților, tutorilor sau custozilor, după caz.

(3) Clienții trebuie să rețină că fiecare organizator de evenimente poate impune restricții specifice privind vârsta vizitatorilor admiși. Din cauza conținutului anumitor producții, un act de reglementare poate interzice admiterea persoanelor sub o anumită vârstă. Atunci când cumpără bilete pentru vizitatori minori, clientul este obligat să verifice în prealabil la organizatorul respectiv dacă minorii și/sau vizitatorii minori sunt admiși la eveniment.

 1. ANULAREA BILETELOR CUMPĂRATE

(1) În conformitate cu art. 57 alin. 12 din Legea privind protecția consumatorilor, dispozițiile articolelor 50-56 privind dreptul consumatorului de a se retrage din contractul la distanță în termenul de reflecție de 14 zile nu se aplică în cazul prestării de servicii legate de activități de agrement. În legătură cu temeiul juridic de mai sus, clienții nu au dreptul de a anula biletele pentru evenimente de divertisment achiziționate pe cale electronică.

 • Anularea biletelor achiziționate înainte de eveniment este posibilă numai în cazul plății unei taxe speciale de anulare, cu aprobarea expresă a Organizatorului.

 

 • Solicitantul înregistrării nu poate comunica WHITE DINNER că dorește să renunțe la înregistrările achiziționate și să primească înapoi plata, ci le poate oferi unui alt utilizator. În acest caz, solicitantul anunță schimbarea prin e-mail la info@WHITE DINNER.bg, indicând numele, numărul de telefon și adresa de e-mail actuală a noului utilizator care urmează să fie inclus în evenimentul clubului.

VII. ANULAREA EVENIMENTULUI. RAMBURSAREA PREȚULUI PLĂTIT

(1) În cazul anulării unui eveniment, organizatorul evenimentului este responsabil pentru rambursarea sumelor plătite pentru bilete și pentru despăgubirea persoanelor care au suferit daune din cauza anulării evenimentului. Anularea evenimentului constituie o nerespectare de către organizator a obligației sale de a furniza serviciul de divertisment plătit.

(2) Numele organizatorului evenimentului respectiv, precum și sediul și adresa acestuia sunt publicate pe site-ul www.WHITE DINNER.bg în descrierea evenimentului respectiv.

(3) În cazul în care Organizatorul refuză să ramburseze sumele plătite de către Solicitantul înregistrării în cazul anulării evenimentului de către Organizator, clienții pot adresa cererile de rambursare direct Organizatorului la adresa sediului social al acestuia indicată în descrierea evenimentului sau pot depune o plângere împotriva Organizatorului la autoritățile competente ale statului.

VIII. CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU FILMARE

Art.12. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții generale, clienții sunt de acord să fie filmați prin orice mijloace tehnice și să utilizeze gratuit înregistrările realizate în timpul sau în legătură cu evenimentul, fără limitare de timp sau de loc.

 1. I PROTECȚIA DATELOR

Art.13. (1) WHITE DINNER este înregistrat ca operator de date cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal și, în conformitate cu obligațiile sale legale, ia măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii accidentale, împotriva accesului neautorizat, modificării sau difuzării neautorizate, precum și împotriva altor forme ilegale de prelucrare.

(2) Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, clienții își exprimă consimțământul ca WHITE DINNER să colecteze, prelucreze și stocheze datele cu caracter personal furnizate de către aceștia și să le utilizeze în scopul îndeplinirii contractelor încheiate pentru achiziționarea de bilete. XII. REZOLVAREA EXTREMĂ A CONFLICTELOR Art. 14. Consumatorii au acces la proceduri extrajudiciare de soluționare a litigiilor cu ajutorul organismelor de soluționare alternativă a litigiilor. Comitetele generale de conciliere au competență în cazul litigiilor privind biletele achiziționate online.

Acceptarea de către client a acestor Termeni și Condiții Generale le face parte integrantă din contractul de achiziție de bilete pe cale electronică, care se încheie între AVEM SRL și Solicitantul înregistrat în calitate de client, prin intermediul comenzii pe site-ul www.WHITE DINNER.bg.